How many more times will the big parties lose an election?

On the 28th November 2012, Agora presented How many more times will the big parties lose an election? at Perstyn Cinema, Prague

 

The latest regional elections and the origins of widened support for the Communist party were discussed in our recent debate on Czech democracy. We asked, should the Communists be allowed to join the government in order to take their share of national responsibility and as such also end up getting discredited themselves? This was not deemed to be a constructive approach. Our panel didn’t see the Communist party as being a strong party, it believed rather that the other parties are simply becoming weaker and weaker. We concluded that the interpretation of the election results as being a Communist success is therefore rather misleading.

Our guests concluded that biggest problem for the democratic political parties lies in their own inactivity and the failure of centre right formations. Czech society does, however,  not yet appear to have given up hope of a democratic future and is showing signs of being open to continued democratic governance. Our guest from the Netherlands in fact claimed: “Wait four years and the big parties will recover their majorities.  This is the case in the Netherlands where a two party system helps support an environment conducive to corruption.”

Is it a time for changes to the electoral system? “The best time for making changes is after an electoral defeat. The problem lies in the small number of party members, the strength of the regions and the weakness of central party bodies.” Maybe the best way to resolve the situation is through broadening the scope of civic participation.

Guests:

Jan Hartl – Director of STEM (Centre for Empirical Research), Expert Analyst specialising in public opinion polls and political prognoses

Lukáš Jelínek – Political Scientist at the Masaryk Democratic Academy, Advisor to Representatives of Social Democratic Party

Josef Mlejnek – Political Scientist, teaching at the Faculty of Social Sciences – Charles University, Prague

Jindřich Šídlo – Journalist, Political Commentator, The Economic News

Vincent van Hees – Intern at the Dutch embassy in Prague. Ministry of Foreign Affairs, Netherlands, .

Moderator:

David Klimeš – Journalist, E15

 

 

Kolikrát ještě velké strany prohrají volby?

28.11. od 18 do 20 hod. Kino Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1

Debatovalo se o tom, kdo je vlastně vítězem posledních podzimních krajských voleb. Kde se bere podpora Komunistické strany? Měli by být puštěni do vlády, aby se sami znemožnili? To není konstruktivní přístup. Komunisté nejsou sami o sobě silní, neposilují, ale spíše ostatní strany podstatně oslabují. „Pozitivní na tom může být, že to bude propad na politické dno a pak už půjdeme jen výš.“ Interpretace výsledků voleb jako vítězství komunistů není správná. Největší problém je v nečinnosti a neúspechu velkých stran a středo-pravých uskupení. Nezáleží ani tak na výkonu komunistů, jako na výkonech ostatních stran. Veřejnost ještě nerezignovala a stále ještě čeká na nabídku. „Počkejte si 4 roky a velké strany se vrátí ke svým většinovým pozicím. Stejně jako u nás v Holandsku, kde systém dvou stran nahrává vzniku korupčního prostředí.”  Pokud má do 4 let dojít k návratu k vládě velkých stran, mělo by dojít k přerodu i uvnitř těchto stran, možná i vyprofilování nových.

Je čas na změnu volebního systému? Pro změnu volebního systému je potřeba zadání, čeho se má změnou  dosáhnout. „Nejlepší transformací je volební porážka, problém je že je strašně málo kmenových členů stran, problém silných krajů a slabých stranických center.” Mohlo by být řešením zvětšení prostoru pro participaci občanů? Měl by se dopracovat nástroj celostátního referenda, který by sloužil jako pojistka politické moci?

Debata byla komornější a prostor k vyjádření svého názoru tak měli všichni účastníci.

Hosté:

Jan Hartl, ředitel agentury STEM, která se mimo jiné věnuje politickým výzkumům a průzkumům volebních preferencí.

Lukáš Jelínek, politolog, absolvent Masarykovy univerzity V Brně, pracoval jako poradce některých členů ČSSD, pracuje v Masarykově demokratické akademii a intenzivně publikuje.

Josef Mlejnek, politolog a pedagog, přednáší na FSV UK v Praze.

Jindřich Šídlo, komentátor a novinář píšící v současnosti pro deník Hospodářské noviny.

Vincent van Hees – v současnosti pracuje pro Ministry of Foreign Affairs, Netherlands, Intern at the Dutch embassy in Prague. Před tím působil na Univerzitě Utrecht.

Debatu moderoval journalist David Klimeš (economical daily E15).