Ukraine: Thinking Together

From the 16th-19th May 2014, Krytyka hosted Ukraine: Thinking Together in Kyiv. Ukrainisch(link to lecture videos!)

European, American and Russian intellectuals met with their Ukrainian counterparts from 16th-19th May to discuss the meaning of Ukrainian pluralism for the future of Europe, Russia and the world.
 

Under the heading Ukraine: Thinking Together an international group of intellectuals gathered in Kyiv to demonstrate solidarity, meet their Ukrainian counterparts, and carry out a broad public discussion about the meaning of Ukrainian pluralism for the future of Europe, Russia, and the world. The discussions featured some of Europe’s, America’s, Russia’s and Ukraine’s most interesting opinion makers and intellectuals, including Bernard-Henri Lévy, Slavenka Drakulić, Sergei Lukashevsky, Timothy Snyder, Mustafa Nayem, Serhii Leshchenko, Agnieszka Holland, Adam Michnik, Serhii Zhadan, Ivan Krastev, Wolf Biermann, Timothy Garton Ash, Karl Schlögel and Bernard Kouchner.

Chopin

The Maidan and reactions to it, in Ukraine and abroad, have raised classical and contemporary questions of politics and ethics. How can human rights be ensured and how are we motivated by the idea of human rights? How and when does language provide access to the universal and how and when does it define political difference? Are some experiences so intense that they alter the character of intellectual exchange as such? How is decency in politics possible amidst international anarchy, domestic corruption and the general fallibility of individuals? Does revolution renew Europe and revive political thought or can revolution, like everything else, be consumed by the clichés and abstractions of globalisation? What does the revival of geopolitics mean for the world order? Was the Maidan an eruption of youth sentiment or an expression of history? Does its memory bring Ukrainians closer to European preoccupations or introduce constellations that confound myths?

These were the subjects of panel discussions and speeches, occupying those in Kyiv and took place in Ukrainian, Russian, German, Polish, French and English in a multilingual environment.

Ukraine: Thinking together was initiated by Leon Wieseltier of The New Republic and Timothy Snyder of Yale University. Eurozine was a partner of the event, which was organised in Kyiv by Krytyka.

See the conference programme

See the full list of participants

See all the lecture recordings
 

 

Мислити з Україною

«The New Republic», Eurozine, «Критика» та інші

Четвер, 15 травня 2014 року, 17:00

Київ, Україна

Вхід: За
 реєстрацією

Міжнародне товариство інтелектуалів, для яких важить свобода, вирушить до Києва, аби зсередини дізнатися про країну, яка свою свободу виборола дорогою ціною. В половині травня, за тиждень до президентських виборів, група письменників, філософів, дослідників і митців із різних країн збереться у Києві, щоби зустрітися зі своїми українськими колеґами, засвідчити солідарність із ними, та в якнайширшому колі обговорити значення українського плюралізму для майбутнього Европи, Росії та світу.

Головною їхньою метою буде переосмислити деякі критичні питання нашого часу з огляду на нещодавній український досвід. Україна нині – як Чехословаччина 1938 року, демократія поміж авторитарних режимів, захоплива та неспокійна країна, яку не завжди добре розуміють сусіди. Це також батьківщина видатної традиції громадянського суспільства, талановитих письменників, філософів, митців, багато з яких, осмислюючи Майдан, по-новому порушили фундаментальні питання політичного представлення та ролі ідей у політиці. На Заході чи в країнах-сусідах про це відомо замало, тому наші гості вирішили приїхати й дізнатися, що особливого є в Україні, зрозуміти, як це допоможе їм ліпше збагнути власні проблеми – з історією, з філософією, з мистецтвом.

Chopin

Майдан і реакція на нього в Україні та за її межами порушили класичні й сучасні питання політики й етики. Як закорінити права людини й як нас мотивує ідея прав людини? Як і коли мова відкриває універсальне та як і коли вона визначає політичну відмінність? Чи існують досвіди настільки істотні,  що змінюють інтелектуальний обмін як такий? Як можлива порядність в політиці попри міжнародний безлад , внутрішньої корупції та загальної людської схильности хибити. Чи українська революція оновила Европу і відродила політичну думку а чи, можливо, революцію, як і будь-що, можуть поглинути кліше й абстракції глобалізації?  Що означає для світового порядку відродження геополітики? Чи є Майдан зривом молоді а чи закономірним проявленням історії? Чи пам’ять Майдану наближує українців до европейських тривог а чи прочиняє двері спільнотам, що спростовують стереотипи? Ось теми семи панелей, на кожній із яких зустрінуться приїжджі та місцеві інтелектуали.

Ці обговорення провадитимуться українською, російською, німецькою, французькою, польською й англійською мовами; на кожній панелі щонайменше одна особа, зокрема поміж гостей із Заходу, розмовлятиме мовою, що не є для неї рідною. У такий спосіб учасники конференції бажають висловити повагу мові як такій, але також підкреслити, що універсальні теми вимагають особливого способу роботи від усіх нас, праці, яку, сподіваємось, буде винагороджено розумінням і дружбою.

Конференція пройде у Києві 15-19 травня 2014 року. Вхід за реєстрацією. Акредитація для журналістів та представників медія.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ