The Amsterdam Conversation 2013

On Friday November 29th, Felix Meritis hosted 2013’s Amsterdam Conversation. This year’s theme was entitled The erosion of trust in our democratic infrastructure and the future of Europe and contains day and evening segments, both of which took place in English.

 

Amsterdam Conversation Workshop

 

Schedule for the day:

– Day conference and workshops: 13:30 – 18:30

– Programme break and buffet dinner (€ 15): 18:30 – 20:00

– Evening lectures and debate: 20:00 – 22:00

 

Is Europe beginning to doubt its values? Does the continuous erosion of trust in our democratic infrastructure require that we define new values or should we ask ourselves whether we actually practise the values we preach? These fundamental questions are very often avoided in the debate on Europe, but the discussion cannot be delayed any more.

 

A lot has been said and written about the European Union: its crisis which some argue is actually part of a global transition, its democratic deficit, the banking union, and the federal Europe versus a less Europe and more national sovereignity argument. However, all we read, watch and hear is focussed on practical and technical – often short-term – issues instead of on visions about what kind future we want for Europe. Much is discussed in terms of functionality, yet little is discussed in terms of purpose, value and vision.

 

The Amsterdam Conversation is an annual event dedicated to serious, far-reaching discussions on crucial, contemporary issues affecting Europe and our societies. This year’s event coincides with the last days of the European year of Citizens 2013 and it aims to stimulate a serious debate about Europe’s future in the run-up to the European parliamentary elections in May 2014. This time the focus was on questions such as: how can we overcome the growing loss of trust in our democratic infrastructure and what sort of Europe do we want to see in the future?

 

The day programme

The event was opened with a lecture by Ivan Krastev (political scientist and author of the TED book In Mistrust We Trust), who shed light on the causes and effects of the current loss of trust, not only in Europe, but throughout the world.

 

Ivan Krastev’s lecture was followed by a discussion with Kathrin Deventer, Secretary General of the European Festival Association and an open debate with the public.

 

Afterwards there wer four “hands on” workshops where the participants were invited to actively discuss, reflect and prepare for action on various aspects of citizenship at the local, national and European level. Other speakers during the day programme were Hugo De Greef, Nynke Tromp, Josien Pieterse, Mieke van Heesewijk, Niklas Wilhelmsson and Bruno Kaufmann.

 

For more information on the workshops in the day programme click here.

 

The evening programme

This public debate featured Paul Scheffer (writer and professor of European Studies at Tilburg University) and Robert Menasse (writer and author of the book Der Europäische Landbote [The European Courier] recently translated into Dutch as De Europese Koerier). They shared their visions and analysed them together with the public in an open discussion. Paul Scheffer also presented an essay specifically written for 2013’s Amsterdam Conversation.

 

Moderator:

Markha Valenta (Radboud University Nijmegen)

 

Speakers:

– Robert Menasse (Picture: Michèle Pauty)

 

– Paul Scheffer (Picture: Rebke Klokke)

 

 Organiser and partners:

Felix Meritis, A Soul for Europe, Time to Talk, DIA – Duitsland Instituut Amsterdam, University of Amsterdam, European House for Culture, Stiftung Zukunft Berlin, The Amsterdam-Maastricht Summer University and the partners of the Cultural Coalition for a Citizens’ Europe.

 

Supported by:

The Amsterdam Conversations on Europe 2013 is financially supported by the Europe for Citizens programme of the EU, the vfonds and the Bosch Foundation.

 

 

 

 

The Amsterdam Conversation 2013

The erosion of trust in the democratic infrastructure and the future of Europe  

Vrijdag 29 November 2013, Aanvang: 13:30

Voertaal: Engels 

Amsterdam Conversation Workshop

Toegang: overdag gratis (aanmelden verplicht)

Met Robert Menasse, Paul Scheffer, Ivan Krastev en vele anderen

Programma:

– Conferentiedag en workshops: 13:30-18:30 uur
– Programma pauze en avond buffet:  (€15)18:30-20:00 uur
– Avond lezingen en debat: 20-00-22:00 uur

Bevindt Europa zich in een waardencrisis? Hoe heroveren we het vertrouwen in Europa en welk soort toekomst willen wij voor Europa? 

Er is al veel gezegd en geschreven over de Europese Unie: de crisis waarvan sommigen pleiten dat het eigenlijk een onderdeel van een wereldwijde overgang is, het democratische gebrek, de bankenunie en een federaal Europa i.t.t. minder Europa en meer landelijke macht. Toch is alles wat we horen voornamelijk gefocust op praktische en technische kwesties op de korte termijn in plaats van over welk soort toekomst we voor Europa willen. Er is veel discussie in termen van functionaliteit, maar veel minder over doelen, waarden en visies.

The Amsterdam Conversation on Europe is een jaarlijks terugkerend evenement gewijd aan discussies over brandende kwesties die onze maatschappij en Europa betreffen. Het evenement valt dit jaar samen met het afsluiten van het Europese Jaar van de Burger 2013 en heeft als doel het stimuleren van een serieus debat in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2014. Hoe herstellen we het groeiende verlies aan vertrouwen in onze democratische infrastructuur en wat voor Europa willen we in de toekomst?

Dagprogramma
Ivan Krastev (politiek wetenschapper en auteur van het TED boek In Mistrust We Trust) opent de dag met een lezing over oorzaken en gevolgen van het huidige verlies aan vertrouwen in niet alleen Europa, maar de hele wereld.

IvanKrasteAC

De lezing wordt gevolgd door een discussie met Kathrin Deventer, secretaris-generaal van de Europese Festival Associatie (EFA) en een open debat met het publiek.

 KathrinDeventerAC

Naderhand zullen er vier ‘meewerk’ workshops zijn waarbij deelnemers actief meediscussieren, reflecteren en actie ondernemen op verschillende gebieden van burgerschap op lokaal, nationaal en Europees niveau. Overige sprekers tijdens het dagprogramma zijn Hugo De Greef, Nynke Tromp, Josien Pieterse, Mieke van Heesewijk, Niklas Wilhelmsson en Bruno Kaufmann.

Kijk voor informatie over de workshops hier.

Avond programma
Dit publieke debat wordt gevoerd met Paul Scheffer (schrijver en professor European Studies, Universiteit Tilburg) en Robert Menasse (schrijver en auteur van Der Europäische Landbote, recentelijk vertaald in het Nederlands De Europese Koerier). Zij zullen hun visies delen en confronteren in een open discussie met het publiek. Paul Scheffer zal ook een essay presenteren, speciaal geschreven voor de Amsterdam Conversation on Europe 2013

Moderator:

– Markha Valenta (Radboud Universiteit Nijmegen).

Sprekers:   

– Robert Menasse (Foto: Michèle Pauty)

PaulMenasseAC

– Paul Scheffer (Foto: Rebke Klokke)

PaulSchefferAC

Deelnemers van het avondprogramma hebben gratis toegang tot het avondprogramma.
Let op: door de beperkte beschikbaarheid van plekken wordt een vroege registratie nadrukkelijk aanbevolen. 

Organisatoren en partners:
Felix Meritis, A Soul for Europe, Time to Talk, DIA – Duitsland Instituut Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, European House for Culture, Stiftung Zukunft Berlin, The Amsterdam-Maastricht Summer University en de partners van de Cultural Coalition for a Citizens’ Europe.

Ondersteund door:
De Amsterdamse Conversatie over Europa 2013 wordt financieel ondersteund door het Europa voor Burgers programma van de EU, het vfonds en de Bosch Foundation.