Special economic zones – profit or exploitation?

150 150 Time To Talk

At 18:00 CET on the 25th September 2014, Krytyka Polityczna‘s Łódź Cultural Centre hosted their second Autumn of work debate, looking at the origin and influence of special economic zones. This debate took place in Polish at the aforementioned cultural centre on the first floor of 101 Piotrkowska Street in Łódź. 

The Autumn of work cycle proposed a reconsideration of existing working relationships. The Łódź branch of Krytyka Polityczna laid out their concept for this cycle of debates as follows:

We need to rethink the very idea of a “job”, our so-called “employers” have already started doing so and we need to stay a step ahead. We need to reject the conservative myth that people are “born lazy” and we need to start being able to imagine a world, in which work is free of coercion and a lack of it doesn’t automatically condemn people to poverty and humiliation.

In this second debate of the Autumn of work cycle, the participants asked: why do special economic zones exist and what kind of influence do they have on the job markets?

What influence do special economic zones have on the statuses of employees and local job markets? In practice, these designated areas tend to be connected to an increase in the amount of employees, who can be considered to be part of the so-called precariat. This form of employment is known as such due the precarious form of workers’ contracts and the suspension of workers’ rights, with which it is associated. A common consequence of this precariousness is also a loss of faith in the mission of the state, which should in theory be a guarantor of this rights. On the other hand, local governments tend to be both proud and supportive of their special economic zones. Which raises the question, for whom are special economic zones profitable? Who stands to gain, who stands to lose, when the development of a special economic zone is on the cards?

pracy stern rechteck

Speaking on special economic zones were:

Bartosz Rzędkiewicz (Łódź Special Economic Zone)

Małgorzata Maciejewska (a representative of the workers’ union OZZ and Think Tank Feministyczny)

Janina Petelczyc (University of Warsaw)

and PhD Iza Desperak (University of Łódź).

The next debate in this cycle was an open seminar and discussion, based on Jakub Majmurek’s text, Prawo do pracy, prawo do lenistwa [The right to work, the right to otium], and took place at 18:00 CET on the 26th September, once more in Krytyka Polityczna‘s Łódź Cultural Centre.

 

 

Skąd się wzięły lokalne strefy ekonomiczne i jaki mają wpływ na rynek pracy? 

25 września, czwartek, g. 18.00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro).
Debata w ramach cyklu Jesień pracy.

Skąd się wzięły Specjalne Strefy Ekonomiczne? Jak wpływają na status pracownika i lokalny rynek pracy? Ich obecność często wiąże się ze wzrostem prekaryjności zatrudnienia, zawieszeniu praw pracowniczych, a w konsekwencji utraty zaufania do państwa jako gwarantującego i zawieszającego owe uprawnienia. Jednocześnie są one, w tym także Łódzka SSE, przedmiotem chluby lokalnych władz. A więc komu się opłacają Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu Jesień pracy.

Najwyższy czas przemyśleć pojęcie pracy na nowo, bo tak zwani „pracodawcy” już to zrobili. Najwyższy czas odrzucić konserwatywny mit, że ludzie są „leniwi z natury”. Najwyższy czas wyobrazić sobie świat, w którym praca jest wolna od przymusu, a brak pracy nie skazuje na nędzę i upokorzenie.

pracy stern rechteck

Spotkanie z udziałem:

Bartosza Rzędkiewicza (ŁSSE)

Małgorzaty Maciejewskiej (OZZ Inicjatywa Pracownicza, Think Tank Feministyczny)

Janiny Petelczyc (UW)

i dr Izy Desperak (UŁ).

Informacja o Krytyce Politycznej.

Następne wydarzenie: Czytanki polityczne: praca. Otwarte seminarium i dyskusja wokół tekstu Jakuba Majmurka pt. Prawo do pracy, prawo do lenistwa. 26 września, piątek, g. 18.00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro).