Conceptualising capitalism: how the misuse of key concepts impedes our understanding of modern economies

At 18:00 CET on Tuesday the 24th March, Krytyka Polityczna hosted Professor Geoffrey Hodgson in a discussion on our understanding of capitalism. Admission to this debate was free and open to all comers and took place in English in Krytyka’s premises on the 2nd floor of 16 Foksal St, Warsaw. You can watch a full recording of the evening below.

Which changes served as catalysts for the unprecedented explosion in production, innovation and human longevity, which began in the course of the18th Century? If we call the new epoch, which these changes heralded, ‘capitalism’, then how are we to define the forms it adopted, its key institutions and the driving forces behind its genesis? Did it consist of the spread of private property (protected by a corresponding legal system) and the rise of markets (as organised forums of exchange)? Was it characterised by the widespread development of employment contracts? Professor Hodgson believes that these are views which fail to see whole picture and and has been looking for a more comprehensive definition. Adopting the ideas of the once influential British economist Henry Dunning MacLeod – who claimed that “debt as a marketable commodity” was the determining factor in early capitalist development – Geoffrey Hodgson has subsequently used the research for his new book as an opportunity to develop a more extensive understanding of capitalism.

In Conceptualising Capitalism, he proposes a definition of capitalism which includes the existence of private property, widespread employment contracts and the extensive presence of markets, but moves the focus to the key role played by developed financial institutions. Here, the underlying references to natural forces, which many economists have used to frame their basic concepts and understandings of capitalism, have been removed, paving the way for an approach, which can best be described as ‘legal institutionalism’. In this conceptualisation of capitalism, economies are seen as evolving, information-processing systems at whose cores abide legal institutions and judicial relations, which form the main sources of power within modern, capitalist societies.

The evening’s speakers:

Jerzy Hausner is a Polish politician and economist. A former deputy Polish prime minister and minister of economics, work and social policy, he currently sits on Poland’s Monetary Policy Council and works as a professor, teaching economics and public administration at Krakow’s University of Economics.

Geoffrey Hodgson is a research professor of business studies at the University of Hertfordshire. His books include Conceptualising Capitalism (winner of the 2014 Schumpeter Prize, to be published by the University of Chicago Press in 2015), From Pleasure Machines to Moral Communities (2013), Darwin’s Conjecture (together with Thorbjørn Knudsen, 2010), The Evolution of Institutional Economics (2004) and How Economics Forgot History (2001). He has had over 130 articles on economics and other social sciences published by prominent academic journals and is also the editor-in-chief of the Journal of Institutional Economics.

This evening started with a lecture by Geoffrey Hodgson and then proceeded to a discussion between Professors Hodgson and Hausner. This discussion was part of Krytyka Polityczna’s Culture and Development series.

 

Pojmowanie kapitalizmu: jak źle użyte pojęcia nie pozwalają nam zrozumieć nowoczesnej gospodarki

W wtorek dwudziesty czwarty marca od godziny osiemnastej była dyskusja na temat „pojmowanie kapitalizmu”. Krytyka Polityczna zapraszali do Instytutu Studiów Zaawansowanych w adresie ul. Foksal 16 (II p.), Warszawa. Dyskusja była w języku angielskim. Pan/i może oglądać ujęcie dyskusji na dole.

Jakie to zmiany spowodowały bezprzykładną eksplozję produkcji, innowacji i ludzkiej długowieczności, jaka rozpoczęła się około XVIII wieku? Jeśli nazywamy tę nową epokę „kapitalizmem”, to co ją właściwie definiuje? Własność prywatna (chroniona przez system prawny) i rynki (jako zorganizowane formy wymiany)? A może upowszechnienie pracy najemnej? Profesor Hodgson szuka innej odpowiedzi, inspirowany ideą zapomnianego brytyjskiego ekonomisty Henry’ego Dunninga MacLeoda, który twierdził, że to odkrycie „długu jako towaru na sprzedaż” zadecyowało o początku kapitalistycznego rozwoju.

W swej książce Conceptualising Capitalism gość Instytutu Studiów Zaawansowanych proponuje definicję kapitalizmu, która obejmuje zarówno własność prywatną, jak i upowszechnienie rynków i pracy najemnej, ale przede wszystkim – rozwinięte instytucje finansowe. Domyślne fizyczne metafory sił i rzeczy, jakich ekonomiści i nie tylko używali jako ram pojmowania i rozumienia kapitalizmu należy zastąpić – w podejściu Hodgsona, które nazywa „prawnym instytucjonalizmem” – pojęciem gospodarki jako ewoluującego systemu przetwarzania informacji, którego ośrodek stanowią instytucje i relacje prawne, jako główne źródło władzy w społeczeństwie nowoczesnym.

Gość:

Prof. Geoffrey Hodgson –
Research Professor w zakresie Business Studies na University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Autor m.in. Książek: Conceptualising Capitalism (zwycięzca nagrody Schumpeter Prize w 2014), From Pleasure Machines to Moral Communities (2013), Darwin’s Conjecture (z Thorbjoernem Knudsenem, 2010), The Evolution of Institutional Economics (2004) i How Economics Forgot History (2001). Opublikował ponad 130 artykułów w czołowych czasopismach naukowych z zakresu ekonomii i innych nauk społecznych. Redaktor naczelny Journal of Institutional Economics.

Wykład otwarty, odbywający się w ramach seminarium “Kultura i rozwój”. Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Hausner.