Coercion, prestige or privilege? On the social significance of work in contemporary capitalism

150 99 Time To Talk

At 18:00 on the 22nd September 2014, Krytyka Polityczna‘s Łódź Cultural Centre presented a debate on the social significance of work in contemporary capitalism. This debate was in Polish and took place on the first floor of 101 Piotrkowska Street in Łódź. A live stream of this debate was featured here on the Time to Talk home page.

Introducing the Autumn of work cycle of debates:

It is high time to talk about work. If there are less and less jobs, why are we working more and more hours? And, what do we have to say to those, for whom there will never be any kind of jobs in the future?

The Autumn of work inaugural lecture by Magdalena Rek-Woźniak (University of Łódź), looked at: Coercion, prestige or privilege? On the social significance of work in contemporary capitalism.

In practice, almost every task, which we carry out voluntarily, is a paid job for somebody else in the world. And vice versa, almost everything, that we do in exchange for a salary, somebody else does for free – be it in the form of voluntary work or purely for their own satisfaction. Almost every action has the potential to be a source of livelihood for some people and a personal passion or a moral obligation for others.

What then is work? What value does it have? Do we, in performing salaried roles, sell ourselves (as anarchists always claim) or do we just sell our time and effort (as the current mainstream tends to assume)? Does payment for our work recompense the fact, that we work under compulsion, because we don’t have any other choice? Why are some of the most necessary, the most socially useful jobs, amongst those which are paid the least? If no job disgraces its holder, why then do so many people patently believe otherwise? Why does the type of job we carry out, play such a role in determining our social statuses?

We need to rethink the very idea of a “job”, our so-called “employers” have already started doing so and we need to stay a step ahead. We need to reject the conservative myth that people are “born lazy” and we need to start being able to imagine a world, in which work is free of coercion and a lack of it doesn’t automatically condemn people to poverty and humiliation.

 

The next debate in this cycle was Special economic zones – profit or exploitation? and took place on the 25th September.

Event location:

 

Przymus, prestiż czy przywilej? O społecznym znaczeniu pracy we współczesnym kapitalizmie. 

Zapraszamy na wykład inauguracyjny Magdaleny Rek-Woźniak (UŁ) w ramach cyklu Jesień pracy. 

22 września, poniedziałek, g. 18.00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro).

Skoro pracy jest coraz mniej, dlaczego pracujemy coraz dłużej i coraz więcej? I co mamy do powiedzenia tym, dla których żadnej pracy już nigdy nie będzie? Najwyższy czas porozmawiać o pracy.

Praktycznie każda czynność, którą wykonujemy za darmo i całkiem dobrowolnie, dla kogoś na świecie jest pracą zarobkową. I odwrotnie: niemal wszystko, co robimy w zamian za wynagrodzenie, ktoś inny wykonuje za darmo — czy to w formie wolontariatu, czy choćby dla własnej satysfakcji. Niemal każde zajęcie może być źródłem utrzymania dla jednych, a pasją albo moralnym obowiązkiem dla innych.

Czym więc jest praca? Jaką ma dziś wartość? Czy wykonując pracę najemną, sprzedajemy siebie (jak zawsze twierdzili anarchiści), czy tylko swój czas i wysiłek (jak zwykło się dziś uważać)? Czy zapłata za pracę wynagradza nam fakt, że pracujemy pod przymusem, bo nie mamy wyboru? Dlaczego najpotrzebniejsze, najbardziej pożyteczne społecznie zajęcia należą do najniżej wynagradzanych? Jeśli żadna praca nie hańbi, czemu tak wielu ludzi czuje się nią zniewolonych, a rodzaj wykonywanej pracy tak często decyduje o statusie społecznym?

Najwyższy czas przemyśleć pojęcie pracy na nowo, bo tak zwani „pracodawcy” już to zrobili. Najwyższy czas odrzucić konserwatywny mit, że ludzie są „leniwi z natury”. Najwyższy czas wyobrazić sobie świat, w którym praca jest wolna od przymusu, a brak pracy nie skazuje na nędzę i upokorzenie.

Informacja o Krytyce Politycznej.

 

Następne wydarzenie w cyklu: Skąd się wzięły lokalne strefy ekonomiczne i jaki mają wpływ na rynek pracy?. 25 września, czwartek, g. 18.00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro).

Miejsce dyskusji: