We have a right to know!

150 150 Time To Talk

At 17:00 on the 25th September, Krytyka Polityczna hosted a discussion on people’s rights to access information, pertaining to events capable of affecting their lives. We have a right to know! took place in Polish in the premises of Infopunkt Nadodrze at 5 Władysława Łokietka, Wrocław. Admission was free and open to all.

This workshop debate was part of a round of discussions in several Polish cities, with the aim of offering active groups and individuals the opportunity to build up bonds of mutual trust through co-operating in their communities on broader issues (specifically those, which are connected to particular local contexts, yet which, in their breadth, surpass the often more specific focus areas of NGOs and those citizens, who are already politically engaged) diagnosing common challenges and creating coalitions to help people have more of a role in shaping their communities.

The Silesian authorities – like many others – insist that they are steadily increasing their efforts to involve the public: Announcements, minutes of meetings, ordinances – all are published on public information bulletins. And, during the determination of key matters, such as the civic budget, the residents of Wrocław are personally invited to ask questions in the town hall. Only, what use is all of this, when, as soon as any complicated, unclear or controversial matters come up, enquiries are typically met with peevish replies from the spokespeople involved?

Despite being obliged to make their information publicly available, hundreds of Polish institutions routinely refuse to answer questions from the public. We have a right to know how FC Śląsk Wrocław is being financed and what rules govern the distribution of bonuses in city enterprises. In order to be able to make informed decisions about their own neighbourhoods, districts and cities, citizens need to be able to quickly and easily access information about public matters. Access to reliable information is a right guaranteed by the Polish Constitution and the pertaining act of Parliament, not a privilege for the few.

However, in order to be able to exercise your rights, you often first need to know how to ask the right questions and to be aware enough of what your rights are, not to let yourself be brushed aside with tales of how everything that happens behind the closed doors of courts, hospitals, universities and offices is strictly confidential.

That’s why Krytyka Polityczna have invited Grzegorz Wójkowski, an expert at the Bona Fides Foundation, to answer your questions about public information in an open workshop discussion. During this four hour training session, you’ll be able to learn which areas of the state’s documentation are considered to be public information, what the Public Information Access Act defines and how it regulates, whether institutions can charge citizens for issuing information, when it is okay to publish receipts, contracts and other material obtained from the authorities and how courts deal with those entities that regularly refuse to make public information available.

 

Mamy prawo do informacji!

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 25 września, o godzinie 17:00 w Infopunkcie Nadodrze na Władysława Łokietka 5, Wrocław. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny, spotkanie jest otwarte dla publiczności i streaming będzie dostępny na stronie Time to Talk.

Dyskusja warsztatowa we Wrocławiu jest częścią cyklu realizowanego w kilku polskich miastach. Stojący za nimi pomysł to zaoferowanie aktywnym obywatelom i grupom możliwości budowania wzajemnego zaufania we współdziałaniu, podczas prac nad szerszymi zagadnieniami i problemami – takimi, które wiążą się z ważnymi lokalnymi sprawami, ale nie związanymi z partykularnymi interesami danej organizacji czy grupy – tak, aby móc zdiagnozować wspólne wyzwania i stworzyć koalicje na rzecz zwiększenia wpływu obywateli na lokalną rzeczywistość.

Urzędy zapewniają, że coraz szerzej otwierają swoje drzwi dla obywateli i obywatelek. Publikują w biuletynach informacji publicznej obwieszczenia, relacje z posiedzeń, rozporządzenia. Podczas takich akcji jak wrocławski Budżet Obywatelski zapraszają mieszkańców i mieszkanki do zadawania pytań osobiście w sali sesyjnej rady miasta. Tylko, co z tego, skoro od lat w sprawach trudnych, niejasnych i kontrowersyjnych możemy liczyć jedynie na opryskliwe odpowiedzi rzeczników prasowych?

Mimo obowiązku udzielania informacji publicznej setki instytucji w Polsce nagminnie odmawia odpowiedzi na zadane im pytania. Mamy prawo wiedzieć jak finansowy jest Śląsk Wrocław i z jakich powodów wypłacane są premie w miejskich spółkach. Mieszkańcy i mieszkanki muszą mieć łatwy i szybki dostęp do informacji na temat spraw publicznych, żeby móc podejmować świadome decyzje na temat własnego podwórka, osiedla i miasta. Dostęp do rzetelnej informacji jest prawem gwarantowanym przez konstytucję i odpowiednią ustawę, a nie przywilejem nielicznych.

Ale żeby skorzystać z tego prawa trzeba najpierw wiedzieć jak pytać o informacje skutecznie i jak nie dać się spławić opowieściami o tym, że wszystko, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami sądu, szpitala, uniwersytetu i urzędu jest ściśle tajne.

Dlatego zaprosiliśmy Grzegorza Wójkowskiego, eksperta z fundacji Bona Fides, żeby podczas warsztatowej dyskusji odpowiedział na pytania o informację publiczną. W ciągu czterogodzinnego szkolenia dowiemy się między innymi: jakie treści stanowią informację publiczną; co określa i reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej; czy instytucje mogą pobierać opłaty za wydawania mieszkańcom ważnych informacji; czy możemy publikować rachunki, umowy i inne treści, które pozyskamy z urzędów oraz jak sądy działają wobec tych, którzy prawa do informacji nagminnie odmawiają. W czasie warsztatów na pewno znajdzie się czas również na wasze pytania i wątpliwości.

Informacja o Krytyce Politycznej.