Centre of Contemporary Culture of Barcelona

Catalan language flag

CCCB Logo

The Centre of Contemporary Culture of Barcelona [CCCB] is a public institution, which was created in 1994 with the aim of fostering debates and cultural activities relating to the city, public spaces and other key issues, which affect contemporary societies.

Located in the heart of the old city of Barcelona, the CCCB has made a considerable contribution towards the revitalisation of the area and its work combines these local connections with a focus on global issues and modernity. It presents major exhibitions, organises debates and conference series and hosts literature, dance and independent film festivals. It also carries out research into current affairs and promotes the European Prize for Urban Public Space.

CCCB © Adrià Goula, 2011
CCCB © Adrià Goula, 2011

The CCCB aspires to becoming a key space for intellectual debate and cultural dialogue in Europe. It promotes debate therefore from a multidisciplinary perspective, bringing together philosophers, sociologists, anthropologists, filmmakers, poets, writers and urban planners to discuss topics of public concern. It also plays a major role in the translation and projection of academic ideas into civil society and looks to promote the circulation of these ideas globally, ensuring local debates stay connected with the discussions taking place in other parts of the world.

CCCB © Miquel Taverna, 2012
CCCB © Miquel Taverna, 2012

Prominent among the many speakers who have featured at the CCCB are Zygmunt Bauman, Judith Butler, Terry Eagleton, Nancy Fraser, Claudio Magris, Norman Manea, Pankaj Mishra, Herta Müller, Cees Noteboom, Martha Nussbaum, Orhan Pamuk, Rüdiger Safranski, Saskia Sassen and Tzvetan Todorov. The CCCB have also been able to publish many of the speakers listed above, as the best lectures featured at the CCCB are immortalised in text through their publication in the Dixit and Breus collections.

CCCB © Adrià Goula, 2011
CCCB © Adrià Goula, 2011

 Visit the CCCB’s own website!

 CCCB Logo

El CCCB és una institució pública creada el 1994 per impulsar el debat i l’activitat cultural entorn la ciutat, l’espai públic i altres aspectes clau de les societats contemporànies. Situat al cor del casc antic de Barcelona, on ha fet múltiples aportacions per revitalitzar la zona, el CCCB està profundament arrelat al seu districte local i a la vegada s’interessa per qüestions globals. El CCCB ofereix grans exposicions temàtiques, organitza conferències i debats, impulsa recerca sobre temes d’actualitat i acull festivals independents de literatura, dansa i cinema. També promou el Premi Europeu per l’Espai Públic Urbà.

CCCB © Adrià Goula, 2011
CCCB © Adrià Goula, 2011

El CCCB vol esdevenir un espai clau pel debat intel·lectual i el diàleg cultural a Europa. Entre els seus objectius es troba promoure debats des d’una perspectiva multidisciplinar, aportant la visió de filòsofs, sociòlegs, antropòlegs, realitzadors audiovisuals, poetes, escriptors i urbanistes sobre qüestions d’interès públic. En aquest sentit, el CCCB fa una tasca important de traducció d’idees acadèmiques envers la societat civil. També impulsa la circulació d’idees a nivell global, connectant el debat local amb les discussions que tenen lloc a altres parts del món.

CCCB © Miquel Taverna, 2012
CCCB © Miquel Taverna, 2012

Entre els conferenciants que han participat a les activitats del CCCB es troben Zygmunt Bauman, Judith Butler, Terry Eagleton, Nancy Fraser, Claudio Magris, Norman Manea, Pankaj Mishra, Herta Müller, Cees Noteboom, Martha Nussbaum, Orhan Pamuk, Rüdiger Safranski, Saskia Sassen o Tzvetan Todorov, entre d’altres. Les millors conferències impartides al CCCB es publiques a les col·leccions Breus i Dixit.

CCCB © Adrià Goula, 2011
CCCB © Adrià Goula, 2011

Visit the CCCB’s own website!

Related