Krytyka Polityczna

 

The Polish association, Krytyka Polityczna [Political Critique], was set up to reinvigorate the Polish tradition of engaged intelligentsia. They have three main fields within which they seek to realise these aims: education, culture and science. It is Krytyka Polityczna’s belief that these fields differ only in their areas of concern, being of equal importance in that they are all connected by the influence they have on how life in our society is shaped. Krytyka Polityczna’s main aim is to combat economic and cultural exclusion. With this in mind, they publish journals and books organised in specific series; organise discussions, seminars and workshops; support literature, theatre and the visual arts; run online publications and engage in public debate. In just a few years Krytyka Polityczna have built Poland’s biggest socio-political platform and have begun to expand their activities abroad. They are active in both the worlds of academia and in mainstream media. Krytyka Polityczna is currently perceived to be the most significant left-wing intellectual formation in Poland. It is contributed to by journalists, scientists, writers, critics of art, film and literature, playwrights, artists, activists and university students.

Visit Krytyka’s own website!

Krytyka Polityczna powstała z ambicją ożywienia tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej. Naszą działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki – wierzymy, że dzielą je jedynie środki wyrazu, łączy zaś wpływ na kształt życia społecznego. Naszym podstawowym celem jest umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Dlatego wydajemy pismo i książki, organizujemy dyskusje, seminaria i warsztaty, działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, prowadzimy dziennik internetowy oraz angażujemy się w debatę publiczną. W ciągu kilku lat zbudowaliśmy największe w Polsce środowisko społeczno-polityczne, a także umiędzynarodowiliśmy naszą działalność. Jesteśmy aktywni zarówno w sferze akademickiej, jak i w mediach głównego nurtu. Środowisko Krytyki Politycznej uważane jest obecnie za najistotniejszą lewicową formację intelektualną w Polsce. Tworzą je publicyści, naukowcy, pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturdzy, filmoznawcy, artyści, a także liczni działacze społeczni, studenci i licealiści.

Visit Krytyka’s own website!

 

Related