Depo, Istanbul

Türkçe

 

Depo

Depo is a space for critical debate and cultural exchange. Situated in the centre of Istanbul, Depo is the first initiative in Turkey to focus on regional collaborations between Turkey and countries in the Caucasus, the Middle East and the Balkans. Besides its artistic programme, made up of exhibitions and screenings, Depo addresses the socio-political implications of engaged art practices in the region and organises conferences, workshops, lectures and panel discussions, also publishing an e-journal entitled Red Thread. Depo aims to become a hub for the initiation and realisation of regional projects and its activities look at providing artists, curators, cultural operators, academics and intellectuals from the region with the opportunity to engage with each other, to exchange ideas and experiences and to develop collaborative works.

At Depo

Depo is located in a former tobacco warehouse [Tütün Deposu] in Tophane, Istanbul – an ancient four-storey building with high ceilings and wooden floors. Until the 1950s the building was used as a tobacco warehouse, before then becoming an occasional exhibition and project space. In early 2008, the building was renovated and, since June 2008, the Depo team has been working in Tütün Deposu.The annex building was renovated in 2009 and was originally used for screenings, exhibitions and workshops with children from the neighbourhood. Since February 2012, the annex building has hosted Açık Radyo, an independent radio station. Film screenings and children’s workshops continue to take place in the main building.

Depo is an initiative of Anadolu Kültür. Since its establishment, Anadolu Kültür has been a driving force in facilitating cross-cultural collaborations and in encouraging the circulation of art throughout Anatolia.

Visit Depo’s own website!

 

Depo

Depo, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma platformudur. Türkiye’de Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile bölgesel işbirliği yapmaya odaklanan ilk inisiyatiftir. Bu coğrafyadaki sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri üzerine yoğunlaşan Depo’da sergiler ve gösterimlerden oluşan sanatsal programın yanı sıra konferanslar, atölye çalışmaları, konuşma ve paneller düzenlenmekte ve Red Thread adlı bir e-dergi yayınlanmaktadır. Depo, bölgesel projelerin başlatıldığı ve gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle bölgeden sanatçılara, küratörlere, kültür alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere ve entelektüellere birbirleriyle ilişkiye geçmek, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefler.  

At Depo

Depo, İstanbul’un Tophane semtinde dört katlı eski bir bina olan Tütün Deposu’nda faaliyet göstermektedir. 1950’lere kadar tütün deposu olarak kullanılan bina, 2005 yılında gerçekleşen 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nden itibaren zaman zaman sergi ve proje alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında binanın özelliklerine müdahale etmeden yapılan yenileme çalışmasının ardından Haziran ayında Depo ekibi burada çalışmaya başlamış ve Depo’nun ilk sergisi 2009 Ocak ayında açılmıştır. Tütün Deposu’nun hemen yanında yer alan ek bina da 2009 yılında yapılan yenileme çalışmalarının ardından film gösterimleri, mahalleden çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapmıştır. 2012 Şubat ayından itibaren ek binaya bağımsız bir radyo istasyonu olan Açık Radyo gelmiştir. Film gösterimleri ve çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ise ana binada yapılmaya devam etmektedir.

Depo, kâr amacı gütmeyen bir kültür kuruluşu olan Anadolu Kültür girişimiyle kurulmuştur. Anadolu Kültür, kurulduğu tarihten bu yana Anadolu’da sanatın dolaşımında itici güç olmuş, kültürler arası ortak çalışmaları ve faaliyetleri desteklemiştir.

Depo’yu ziyaret için!

Related