Agora CE

 

 

Agora CE is a Czech non-profit organisation founded in 1998 with the aim of helping to enhance communication between local governments, central government bodies and citizens within Central, Eastern and Southern Europe. Its mission is to support and strengthen democratic processes through the following objectives:

  • Encouraging enhanced communication and co-operation between the national and local levels of government.
  • Helping build the capacity of local governments to plan and make decisions and encouraging public involvement in these processes.
  • Promoting local democracy.
  • Assisting in enhancing political culture in the Czech Republic and abroad.

Agora CE operates in the Czech Republic as well as in Central and Eastern Europe and occasionally further afield (e.g. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Egypt, Georgia, Jordan Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Serbia, Slovakia, Ukraine and Tajikistan).

Agora’s activities can be divided into four main groups:

I. Promoting the participation and engagement of citizens in policy-making processes.

II. Hosting public debates and encouraging the development of new forms of discussion and the promotion of democratic processes.

III. Sharing knowledge through seminars, conferences and publications.

IV. Organising ‘On the Way to the Parliament’ – a debating competition for secondary school students.

Visit Agora’s own website!

 


Agora CE má v současnosti 8 zaměstnanců a spolupracuje také s mnoha externisty a dobrovolníky (např. sociology či politology, právníky, urbanisty, architekty).

V uplynulých  letech uskutečnila Agora CE ve více než 25 městech ČR projekty zapojení veřejnosti do řešení komunálních problémů. Prostřednictvím názorových průzkumů, veřejných setkání, workshopů a pracovních schůzek k řešení jednotlivých problémů se jich účastnilo přes 20 tisíc občanů.  Agora CE také pořádá veřejné debaty a diskuse. Agora CE při nich vyvinula vlastní metodu pořádání, moderování a realizace debat vycházející z nizozemského diskusního modelu.

V posledních pěti letech realizovala Agora rozvojové a transformační projekty v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Moldavsku a Bělorusku za podpory MZV ČR. Kromě toho působili experti Agory CE i v dalších zemích (Litva, Lotyšsko, Polsko, Ukrajina, Chorvatsko, Jordánsko, Tádžikistán, Egypt).

Velmi úspěšnou aktivitou Agory CE je debatní soutěž pro střední školy s názvem Cestou do parlamentu. V průběhu debatních klání studenti diskutují na různá témata např. tématika EU, lidská práva, aktuální domácí společenská a politická témata atd.

Visit Agora’s own website!

 

Related