We are realists, we demand the impossible

At 16:30 on Thursday the 25th September, Krytyka Polityczna‘s Cieszyn Club presented a debate on trust in, and of, schools, looking at the requirement for reform in Polish educational establishments. This debate was in Polish and took place at 1 Zamkowa Street, Cieszyn.

In need of change?
In need of change?

Participants of the Time To Talk journalism workshop and Krytyka Polityczna’s Cieszyn Club invite you to take part in a debate entitled We are realists, we demand the impossible.

As a result of a series of workshops and meetings about social trust, students and graduates of Cieszyn’s high schools have decided to try to analyse and evaluate the levels of trust in Polish educational institutions. With the support of invited guests we will look to expand beyond local issues and have a broader look at the phenomenon of trust in schools and in schooling.

“We have chosen to prioritise a discussion on recreating the concept of community in contemporary schools. Using our own experiences, as well as the knowledge obtained during the workshops, we would like to publicly confront the issues of co-operation and competition within the school environment. We will look with particular consideration at the consequences of the present top-down educational programme and its influence on both students and teachers.”

This debate is an opportunity for young people in Poland to discuss their secondary education system and, thanks to the subsequent English translation, we also hope that it will be an interesting talking point for young people outside of Poland.


Participants:

Moderation:

Julia Suchocka (a student of I LO im. A. Osuchowskiego in Cieszyn)

Speakers:

Mikołaj Syska (Storming the Schools, The Polish Scouting Organisation)

Representatives of the Polish Ministry of Education 

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich Time to Talk oraz Świetlica Krytyki Politycznej zapraszają do uczestnictwa w debacie zatytułowanej Jesteśmy realistami, żądamy niemożliwego, która dotyczyć była zaufania w szkole i wobec szkoły jako instytucji.

Czwartek, 25 września, godz. 16.30, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Zamkowa 1, Cieszyn

In need of change?
In need of change?

W wyniku serii warsztatów i spotkań dotyczących zaufania społecznego, uczniowie oraz absolwenci cieszyńskich szkół średnich, postanowili podjąć się próby analizy i oceny poziomu zaufania w polskich placówkach oświaty. Dzięki zaproszonym gościom uda się wyjść poza lokalne problemy i przyjrzeć się zjawisku szerzej.

“Za priorytet obraliśmy przedyskutowanie na nowo tworzenia wspólnoty we współczesnej szkole. Korzystając zarówno z własnych doświadczeń, a także opierając się na wiedzy zdobytej podczas warsztatów, chcemy publicznie poruszyć kwestie dotyczące istoty współpracy i konkurencji w środowiskach szkolnych. Zastanowimy się nad funkcjonowaniem odgórnie narzuconego programu nauczania i nad tym, jaki ma on wpływ na uczniów i nauczycieli.”

Debata stanie się szansą do włączenia się młodego pokolenia do dyskusji na temat polskiego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a dzięki tłumaczeniu wydarzenia na j. angielski, będzie interesującym materiałem dla młodych ludzi żyjących poza granicami Polski.


Prowadzenie:

Julia Suchocka (uczennica I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie)

W debacie udział wezmą:

Mikołaj Syska (Szturm na szkoły, ZHP)

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informacja o Krytyce Politycznej.